برنامه “روی خط خبر” (شبکه خبر)

برنامه “روی خط خبر” (شبکه خبر) با موضوع ویژگی ها و نحوه عملکرد داروری “میگری هیل” برای درمان میگرن و  با حضور دکتر رضا رمضانی خورشید دوست (مدیریت محترم عامل شرکت میم دارو)