ماجرای اولین داروی درمان میگرن در جهان (شبکه چهار)

روایت ماجرای اولین داروی درمان میگرن در جهان از زبان دکتر رضا رمضانی خورشید دوست، مدیرعامل شرکت دانش بنیان توسعه یافته میم دارو و بنیان گذار کلینیک چندتخصصی درد آرامش تهران در برنامه صفر تا صد شبکه چهار صدا و سیما.