میگری هیل

از سال ۱۳۷۳ گروهی از استادان و پژوهشگران در تعدادی از دانشگاههای علوم پزشکی مانند دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و گیلان پژوهشهای گسترده ای درباره ی سردردهای میگرنی انجام دادند. هدف اصلی توسعه دارویی برای درمان میگرن بود. آغازگر این پروژه، یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و از بیماران میگرنی بود. وی پیشتر به عنوان بیمار حادّ میگرنی از سوی برخی از استادان علوم پزشکی شناخته شده بود. وی مطرح نمود با استفاده از طب سنتی و ترکیبی از دارو های گیاهی تعدادی از بیماران میگرنی درمان قطعی شده اند و خود وی نیز پس از افزون بر سی سال برای اولین بار در عمر خود افزون بر ۳ ماه هیچ حمله میگرنی نداشت. آزمونهای اولیه، به ویژه حساسیت در برابر محرکهای سردردهای میگرنی، نشان از درمان قطعی وی داشت.

پس از ۱۴ سال مطالعات نظری، پژوهشهای آزمایشگاهی و آزمون درمانگاهی، مرحله اول پروژه با موفقیت به پایان رسید. دستاورد چشمگیر مرحله اول پروژه توسعه داروی درمان میگرن به نام میگری هیل® (®MigriHeal) است که پایه ی طبیعی و گیاهی دارد. سپس میگری هیل الزامات ارزیابی دارو را گذراند و تأیید نهایی سازمان غذا و دارو را گرفت و به شماره پروانه ساخت صنعتی ۸۲۳۲ و شماره ثبت ملی IRC1228143083 به نام شرکت میم دارو صادر شد. شرکت میم دارو کاملاً خصوصی است و توسط آغازگر توسعه و تحقیق داروی درمان میگرن و تعدادی از پژوهشگران ایجاد شد و حقوق مربوط به داروی مذکور را در اختیار دارد. درخور توجه است که میم برگرفته از عنوان ترکیبی “مداوی یگانه میگرن” و MIM نیز کوتاه شده ی Migraine Innovative Medicine است.